icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrgodkendelse - Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup

Assens Kommune har meddelt husdyrgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Mosemarksvej 5, 5631 Ebberup.

Der søges om husdyrgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 4.665 m2 til søer, smågrise og slagtesvin. Der bygges ikke nye stalde eller andre driftsmæssige bygninger med det ansøgte, da der søges om godkendelse til det eksisterende. Hele husdyrgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 17. januar 2022.

Offentliggjort den 20. december 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger