icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrgodkendelse - Langerod 22, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt husdyrgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Langerod 22, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt godkendelse til et produktionsareal på 7.393 m2 til primært søer og smågrise. Der bliver ikke bygget nogle nye stalde med godkendelsen, men der er givet godkendelse til at opføre en ny gyllebeholder på 4.000 m3, som opføres i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Hele husdyrgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 14. februar 2022.

Offentliggjort den 17. januar 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger