icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrgodkendelse - Kirkevej 16, 5683 Haarby

Assens Kommune har meddelt husdyrgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Kirkevej 16, 5683 Haarby.

Der er meddelt godkendelse til det eksisterende produktionsareal på 1.874 m2 til slagtesvin på drænet gulv + spalter. Der bygges ikke nogle nye stalde eller andre driftsmæssige bygninger med godkendelse, da der gives godkendelse til det eksisterende produktionsareal. Hele husdyrgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 12 stk. 2 miljøgodkendelse, slagtesvin 2016, Kirkevej 16, 5683 Haarby

§ 16 a stk. 2 husdyrgodkendelse, Kirkevej 16, 5683 Haarby

Miljøkonsekvensrapport, Kirkevej 16, 5683 Haarby

Ansøgningsskema nr. 205507, Version 2. Kirkevej 16, 5683 Haarby

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 13. december 2021.

Offentliggjort den 15. november 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger