icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrgodkendelse - Hjelmerupvej 20, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt husdyrgodkendelse til landbrugsejendommen Hjelmerupvej 20, Hjelmerup, 5690 Tommerup.

Der er søgt om godkendelse til produktion af både smågrise og slagtesvin i det eksisterende staldanlæg med et samlet produktionsareal på 1.533 kvadratmeter. Der ønskes ændret i den gældende miljøgodkendelse, der kun giver mulighed for produktion af slagtesvin til en godkendelse, der både omfatter produktion af smågrise og slagtesvin.

Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer i stald- og gødningsanlæg i forbindelse med godkendelsen.

Du kan læse mere på nedenstående links:

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest den 6. maj 2022.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail til landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 7. april 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger