icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrgodkendelse Egerupvej 14, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt husdyrgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Egerupvej 14, 5610 Assens.

Der er meddelt godkendelse til et produktionsareal på 3.172 m2 til smågrise og slagtesvin. I forbindelse med godkendelse opføres en ny gyllebeholder.

Hele husdyrgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

§16a, stk. 2 Husdyrgodkendelse

Miljøkonsekvensrapport

Ansøgningsskema

OML-beregning

OML-rapport

Dokumentation for produktionsareal

§12, stk. 3 Miljøgodkendelse

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 6474 7511 eller mail landbrug@assens.dk

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk.

Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 26. oktober 2021.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger