icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrgodkendelse - Blangstrupvej 17, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt husdyrgodkendelse til landbrugsejendommen Blangstrupvej 17, Blangstrup, 5610 Assens.

Der er søgt om husdyrgodkendelse til produktion af søer, smågrise og slagtesvin i det eksisterende staldanlæg med et samlet produktionsareal på 3.776 kvadratmeter. Der ønskes ændret i grundlaget for den gældende godkendelse, hvor der er tilladelse til et konkret antal dyr til en godkendelse, hvor der er tilladelse til at benytte et konkret produktionsareal.

Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer i stald- og gødningsanlæg i forbindelse med godkendelsen.

Du kan læse mere på nedenstående links:

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest den 28. juli 2022.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail til landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 29. juni 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger