icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrbrug ved Turup

Turupvej 104, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til ”Skift mellem dyretyper” på husdyrbruget Turupvej 104, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt tilladelse til en ændret produktion af malkekøer med opdræt og småkalve svarende til 279,88 DE. Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 29 - skift mellem dyretyper

Anmeldelse, § 29 skift mellem dyretyper

Anlæg Turupvej 104

Skema 99765

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: