icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrbrug ved Ørsbjerg - Miljøtilladelse

Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup

Assens Kommune har meddelt miljøtilladelse til ”Skift mellem dyretyper” på husdyrbruget Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup.

Der er meddelt tilladelse til produktion af smågrise og slagtesvin svarende til 245,85 DE. Tilladelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse efter § 29 - skift mellem dyretyper

Anmeldelse skift mellem dyretyper §29, Stadsbjergvej 14

Skema 102165

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: