icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Husdyrbrug i Tommerup - Langstedvej 57, 5690 Tommerup

Assens kommune har meddelt miljøtilladelse til opførelse af et maskinhus på husdyrbruget Langstedvej 57, 5690 Tommerup.

Afgørelse efter § 10 til maskinhal

Anmeldelse skema

Har du spørgsmål kan du kontakte Ove Johansen eller Jakob Soelberg, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være indgivet senest fredag den 13. september 2019.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har