Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring vedr. standarder for ambulant behandling af hhv. alkoholmisbrug og stofmisbrug

Social og Sundhed besluttede 13. august 2019 at sende

  • Kvalitetsstandard for ambulant behandling af alkoholmisbrug (voksne), samt
  • Kvalitetsstandard for ambulant stofmisbrugsbehandling (voksne)

i høring.

Høringssvar sendes til velfaerd@assens.dk

Frist for høringssvar er onsdag den 28. august 2019 kl. 12.00.

Høringssvarene vil indgå i den politiske behandling af kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandard ambulant behandling af alkoholmisbrug - høringsudkast 

Kvalitetsstandard ambulant stofmisbrugsbehandling - høringsudkast

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Du gøres opmærksom på, at dit høringssvar inkl. bilag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre almindelige personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelig.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar.

Høringssvar med følsomme personoplysninger vil ikke blive offentliggjort, men fremlagt som lukket bilag til sagen.