icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring vedr. regulering af vandløbene Høsletbækken

Afløb fra Skydebjerg samt Sogneskellet i forbindelse med etablering af vådområde ved Aarup

Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at regulere forløbet af vandløbene Høsletbækken, Afløb fra Skydebjerg samt Sogneskellet. Reguleringerne danner grundlag for etablering af et vådområde, hvor de tre vandløb løber sammen umiddelbart vest for Skydebjerg. Vandløbene i indeværende projekt, har på åbne strækninger en målsætning om god økologisk tilstand, og er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3.  

Du kan læse mere om projektet på de nedenstående links

Høring vedr etablering af vådområde
Bilag 1 Notat EnviDan Høsletbækken
Bilag 2 Høsletbækken projekttiltag
Bilag 3 Stationering Høsletbækken
Bilag 4 Længdeprofil scenarie årsmiddel

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Assens Kommune i hænde senest den 14. august 2017 kl. 12 og kan sendes til Assens Kommune på mail: natur@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: