icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring restaurering af Langedil

Assens Kommune starter i forbindelse med restaurering af vandløbet Langedil denne høring efter vandløbslovens1 §37.

Projektet har til formål at forbedre gydemuligheder for ørreder smat sikre opvækstområder for ørreder, og forbedre forholdene for bækkens smådyr.


Høring

Restaureringsprojektet sendes hermed i offentlig høring i 8 uger. Høringsberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer. Efter høringen vurderer kommunen, om projektet skal fremmes og der kan meddeles godkendelse efter vandløbsloven.
Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 11. maj 2023.

Sags id. 23/4201 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Offentliggjort den 16. marts 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger