icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring om godkendelse efter vandløbsloven til vandløbsregulering

omfattende omlægning af rørlagt offentligt vandløb på matriklerne 48f, 48g og 119d Tommerup By, Tommerup

Du kan læse mere her

Godkendelsesprocedure:

Reguleringsforslaget behandles efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers indsigelsesperiode og 4 ugers klageperiode.

Offentliggjort den 25. september 2019

Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal senest d. 23. oktober 2019, fremsendes til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Eller via e-post til natur@assens.dk att. Jannik Seslef.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger