icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring i forbindelse med udarbejdelse af afgrænsningsnotat til Miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan for Erhvervsområde ved Rørup

Assens kommune har vurderet, at der i forbindelse med udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og lokalplan for Erhvervsområde ved Rørup, vil være krav om en miljøvurdering. Der skal derfor udarbejdes en miljøkonsekvensrapport til forbindelse med planlægningen for området.

Som grundlag for det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten har kommunen udarbejdet nærværende udkast til afgrænsningsudtalelse.

Udkast til en sådan udtalelse skal fremsendes i 14-dages høring hos berørte myndigheder og forelægges offentligheden.

Udtalelsen er sendt til berørte myndigheder og forelægges nu offentligheden.

Der er således mulighed for at komme med bemærkninger til afgrænsningsnotatet frem til den 15. august 2022.

Eventuelle bemærkninger sendes til plan@assens.dk 

Udkast til afgrænsningsnotat

Efter høringsfristens udløb udarbejder Assens kommune et tilrettet afgrænsningsnotat, som danner baggrund for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport til forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger