icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt ved Solevad Vandmølle i Holmehave Bæk

Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at skabe fuld faunapassage ved at fjerne en spærring i form af fisketrappe, som er etableret i 1996, ved Solevad Vandmølle i Holmehave Bæk.
Restaureringsprojektet tager afsæt i krav jf. Statens Vandområdeplaner, hvor indsatsens referencenummer er ODE-1145. Projektet vil sikre passage til ca. 23 km vandløb opstrøms vandmøllen.

Du kan lære mere her

Høring

Restaureringsprojektet sendes hermed i offentlig høring i 8 uger. Høringsberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer.

Efter høringen vurderer kommunen, om projektet skal fremmes og der kan meddeles godkendelse efter vandløbsloven.

Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest onsdag den 6. september 2018.

Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har