icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring af udkast til reviderede kvalitetsstander for hhv. plejeboliger, aktivitets- og dagtilbud for ældreområdet samt for socialpædagogisk støtte

Social- og Ældreudvalget besluttede 8. november 2022 at sende de vedhæftede kvalitetsstandarder i høring forud for politisk behandling:

Ændringsforslag er fremhævet med gul overstregning.

Link til referat fra møde i Social- og Ældreudvalget den 8. november 2022

Høringssvar kan sendes pr. mail til socialogsundhed@assens.dk

Frist for høringssvar er søndag den 27. november 2022.

Du gøres opmærksom på, at dit høringssvar inkl. bilag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre almindelige personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelig.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar.

Høringssvar med følsomme personoplysninger vil ikke blive offentliggjort, men fremlagt som lukket bilag for Byrådet.