icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring af udkast til ny kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og rengøring samt for Rehabilitering

Social- og Ældreudvalget besluttede 8. november 2022 at sende de følgende kvalitetsstandarder i høring forud for politisk behandling:

Det anbefales, at den gældende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp afløses af to nye kvalitetsstandarder for hhv. rehabilitering samt personlig pleje, praktisk hjælp og rengøring.

Derudover anbefales, at plustid indgår som en integreret del af kvalitetsstandarden for rehabilitering, og at den gældende kvalitetsstandard for plustid som følge heraf ophæves.

Link til referat fra møde i Social- og Ældreudvalget den 8. november 2022

Høringssvar kan sendes pr. mail til socialogsundhed@assens.dk

Frist for høringssvar er søndag 27. november 2022.

Du gøres opmærksom på, at dit høringssvar inkl. bilag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre almindelige personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelig.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar.

Høringssvar med følsomme personoplysninger vil ikke blive offentliggjort, men fremlagt som lukket bilag for Byrådet.