icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring af rørlagt vandløb på matr. nr. 3bq og 8ac Bred by

Assens kommune, Miljø og Natur udsender hermed høring af rørlagt vandløb på matr. nr. 3bq og 8ac Bred by.

Projektet udføres i henhold til bestemmelserne i vandløbslovens §16 og 17 samt §3 i bekendtgørelse om vandløbsrestaurering og regulering mv.

Du kan læse mere her

Høring Reguleringsprojektet sendes hermed i offentlig høring i 4 uger. Høringsberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer. Efter høringen vurderer kommunen, om projektet skal fremmes og der kan meddeles godkendelse efter vandløbsloven.

Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 2. december 2020.

Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Offentliggjort den 4. november 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger