icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring af restaureringsprojekt i forbindelse med ændring af overkørsler i Assenbølleafløbet

ODE 760 og ODE 761

Du kan læse mere her

Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 2. juni 2022

Sags id. 20/19365 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Offentliggjort den 7. april 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger