icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring af kvalitetsstandarder for Personlig og praktisk hjælp samt for Madservice

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 5. januar 2021 at sende følgende i høring:


Link til referat fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. januar 2021: 
https://www.assens.dk/vores-kommune/politik/dagsordener-og-referater/social-og-sundhed/2021-01-05-1300-1354/ 

Høringssvar kan sendes pr. mail til velfaerd@assens.dk

Svarfrist for høringssvar er fredag den 22. januar 2021, kl. 9.00.

------------------------------------------------------------------------------------------

Du gøres opmærksom på, at dit høringssvar inkl. bilag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre almindelige personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelig.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar.

Høringssvar med følsomme personoplysninger vil ikke blive offentliggjort, men fremlagt som lukket bilag for Byrådet.