icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring af kvalitetsstandarder for kontant tilskud samt for socialpædagogisk støtte

Social og Sundhed besluttede 2. november 2021 at sende følgende to kvalitetsstandarder i høring:

Ændringer i forhold til gældende kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte jf. serviceloven § 85 er fremhævet med gul overstregning.

Link til referat fra møde i Social & Sundhed den 2. november 2021

Høringssvar bedes sendt pr. mail til socialogsundhed@assens.dk

Frist for høringssvar er torsdag den 18. november 2021.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Du gøres opmærksom på, at dit høringssvar inkl. bilag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre almindelige personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelig.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar.

Høringssvar med følsomme personoplysninger vil ikke blive offentliggjort, men fremlagt som lukket bilag for Byrådet.