icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring af kvalitetsstandarder for Aktivitets- og samværstilbud samt for Aktivitets- og dagtilbud for ældreområdet

Social- og Sundhed besluttede den 5. oktober 2021 at sende følgende i høring:


Link til referat fra møde i Social- og Sundhed den 5. oktober 2021

Høringssvar kan sendes pr. mail til socialogsundhed@assens.dk

Frist for høringssvar er fredag den 22. oktober 2021

-----------------------------------------------------------------------------

Du gøres opmærksom på, at dit høringssvar inkl. bilag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre almindelige personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelig.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar.

Høringssvar med følsomme personoplysninger vil ikke blive offentliggjort, men fremlagt som lukket bilag for Byrådet.