icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring af kvalitetsstandard for PlusTid i hjemmeplejen

Social & Sundhedsudvalget besluttede den 2. februar 2021 at sende udkast til Kvalitetsstandard for PlusTid i hjemmeplejen i høring.

Udkast til Kvalitetsstandard for PlusTid i hjemmeplejen

Høringssvar bedes sendt pr. mail til velfaerd@assens.dk

Frist for høringssvar er tirsdag den 16. februar 2021

----------------------------------------------------

Du gøres opmærksom på, at dit høringssvar inkl. bilag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre almindelige personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelig.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar.

Høringssvar med følsomme personoplysninger vil ikke blive offentliggjort, men fremlagt som lukket bilag for Byrådet.