icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring af Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse i Assens Kommune

Assens Kommune har udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Byrådet har godkendt planen og den sendes nu i offentlig høring i 12 uger. Planen kan ses her sammen med tilhørende bilag.

Der er lavet en hjemmeside til en mere overskuelig formidling af planen og dens bilag. Hjemmesiden findes her: grundvand.assens.dk

Høringssvar bedes indsendt til vandklima@assens.dk senest den 26. november 2023.

 

VVM-screeningsafgørelse

Planen er også omfattet af VVM-loven, og der er truffet en afgørelse om, at planen ikke er VVM-pligtig. Denne afgørelse kan ses her, sammen med tilhørende screeningsskema. Screeningsafgørelsen kan påklages indenfor 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. senest den 29. september 2023 , se klagevejledning i afgørelsen.

Har du spørgsmål til sagen kan du sende dit spørgsmål til vandklima@assens.dk

Offentliggjort den 1. september 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger