icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Høring af Demensstrategi 2022

Demensstrategi 2022 er nu sendt i høring.

Social & Ældre godkendte på møde den 4. oktober 2022 at sende følgende i høring:

Udkast til Demensstrategi 2022 - Assens Kommune

Høringssvar kan sendes pr. mail til socialogsundhed@assens.dk

Frist for høringssvar er mandag den 21. november 2022, kl. 12.00

 

Du gøres opmærksom på, at dit høringssvar inkl. bilag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre almindelige personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelig.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar.

Høringssvar med følsomme personoplysninger vil ikke blive offentliggjort, men fremlagt som lukket bilag for Byrådet.