icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

HedeDanmark A/S, Miljøgodkendelse til opbevaring af affaldsprodukter til jordforbedring

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til HedeDanmark A/S til opbevaring af affaldsprodukter til jordforbedring i beholder på Ladegårde 4, 5560 Aarup.

Du kan se mere på nedenstående links.

Miljøgodkendelse

Bilag 1. Oversigtskort 1

Bilag 2. oversigtskort 2

Bilag 3 Affaldsfraktioner 2020-10-08

Bilag 4. Miljoansogning - beskrivelse

Bilag 5. Supplerende oplysninger, aske mv.

Bilag 6. Beholderkontrol juni 2020

Bilag 7. VVM screeningsskema

Afgørelsen er meddelt og offentliggjort den 14. december 2020. Afgørelsen om miljøgodkendelse kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på Nævnenes Hus hjemmeside samt på www.borger.dk og www.virk.dk . Klagen skal være indgivet senest den 11. januar 2021.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.