icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Hævning af vandløbsbund i Holmehave Bæk – Borreby/Solevad Vådområdeprojekt

Reguleringsprojektet sendes hermed i offentlig høring i 4 uger. Høringsberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer. Efter høringen vurderer kommunen, om projektet skal fremmes og der kan meddeles godkendelse efter vandløbsloven.
Høringssvar skal være modtaget af Assens Kommune senest den 9. marts 2020. Sags id. 18/10885 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Du kan læse mere her

Høringssvar indsendes skriftligt til Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, eller til mail: assens@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger