icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Godkendt fællesregulativ for offentlige vandløb

ejendomme langs Afløb fra Ålemosegård

Nordfyns Kommune har den 22. juni 2017 godkendt fællesregulativ for offentlige vandløb. Enkelte ejendomme langs Afløb fra Ålemosegård i Assens Kommune er berørt af fællesregulativet, og lodsejere har her mulighed for at klage over fællesregulativet.

Du kan se fællesregulativet her

Offentliggjort den 6. juli 2017

Klagevejledning

Der kan klages over fællesregulativet til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, der findes på klagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: