icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Godkendelse - Reguleringsprojekt i Puge Mølle Å st. 5.700 - st. 5.850

Vandløbsmyndigheden, Assens Kommune meddeler hermed godkendelse til et reguleringsprojekt som vil mindske brinkerosion og dermed forbedre de fysiske forhold for vand- og fiskepassage i Puge Mølle Å på strækningen st. 5.700 – 5.850.

Godkendelse - Reguleringsprojekt st. 5.700 - st. 5.850

Puge Mølle Å - Projekt beskrivelse 2018

Puge Mølle Å - Kortudsnit 1A

Klagevejledning

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81. Klager skal være indgivet senest den 16. november 2018. Sags id. 18/20193 bedes anvendt ved alle henvendelser.
Der kan findes nærmere vejledning om betaling af klagegebyr på Nævnenes hus’ hjemmeside www.naeveneshus.dk og www.nmkn.dk.

Offentliggjort den 18. oktober 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har