icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Godkendelse og spildevandstilladelse til svømmebadsanlægget i Fyrtårn Tommerup

Assens Kommune har meddelt godkendelse og spildevandstilladelse til svømmebadsanlægget i Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup. Godkendelsen efter Bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om bassinvand kan ikke påklages.

Du kan læse mere på nedenstående links.

Godkendelse af svømmehal Fyrtårn Tommerup

Tommerup Svømmehal ansøgning myndighedsgodkendelse

Spildevandstilladelsen meddelt efter §28, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven kan påklages. Klagefristen udløber d. 27. juli 2021. En klage indgives via klageportalen.

Spørgsmål kan stilles til Dorthe Toft, 64 74 75 11.

Offentliggjort den 28. juni 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger