Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Godkendelse og spildevandstilladelse til Haarby Svømmehal

Svinget 1, 5683 Haarby

Assens Kommune har meddelt godkendelse og spildevandstilladelse til Haarby Svømmehal, som er i gang med en renovering af svømmebadsanlægget.

Du kan se hele godkendelsen her

Har du spørgsmål til godkendelse og spildevandstilladelse kan du kontakte Dorthe Toft, Miljø og Natur på 64 74 75 11.

Klagevejledning

Godkendelsen kan ikke påklages til andre administrative myndigheder, men spildevandstilladelsen kan påklages. Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over spildevandstilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og 18.00 for virksomheder. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest fredag d. 16. marts 2018.

Offentliggjort den 16. februar 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: