icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Godkendelse af vandløbsregulering og restaurering i Pindstofte Bæk

Du kan læse mere på nedenstående links:

 

Klagevejledning

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer. Klager skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 14 april 2023. Sags id. 22/17866 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Offentliggjort den 17. marts 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger