icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Godkendelse af restaureringsprojekt i Turup Møllebæk & Vistorpdam

Assens Kommune har den 14. februar 2022 startet et restaureringsprojekt efter vandløbsloven . Projektet har til formål at optimere gyde- og opvækstforholdene for ørreder i Turup Møllebæk & Vistorpdam, vest for Turup by.

Assens Kommune træffer følgende afgørelse:

  • Godkendelse af restaurering i Turup Møllebæk & Vistorpdam til forbedring af gydemulighederne for ørreder, samt sikring af flere skjulesteder på strækningen fra st. 480 m til st. 10 m.
  • Godkendelse træffes efter projektet har været i 8 ugers høring fra 27. juni til 22 august 2022. Der er indkommet et høringssvar, der behandles senere i afgørelsen.
  • Tilladelsen meddeles efter Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. jf. §§ 22 til 28 og Vandløbslovens § 37 til restaurering af vandløb.
  • Du kan læse hele afgørelsen her

Offentliggjort den 30. august  2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger