icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Godkendelse af reguleringsprojekt ifm. grødeskæringsforsøg i offentlige vandløb i Assens Kommune

Du kan se godkendelsen her

Klagevejledning

Vandløbsmyndighedens afgørelse for den enkelte projektstrækning kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81. Klager skal være indgivet senest den 18. juni 2019. Sags id. 19/7991 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har