icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Godkendelse af omlægning af dræn på matr.nr. 2ev Haarby By, Haarby

Du kan se hele godkendelsen her

 

Klagevejledning

Fristen for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarenævnet er 4 uger fra offentliggørelsen.

Klagen skal sendes digitalt til Miljø- og Fødevarenævnet.

Hvis du vil indgive en klage som borger, skal du klage via www.borger.dk og som virksomhed via www.virk.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger