icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Godkendelse af bassinanlæg på Sandager Næs Camping

Strandgårdsvej 12, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt godkendelse og spildevandstilladelse til det nyrenoverede bassinanlæg på Sandager Næs Camping.

Afgørelsen kan ses her

Klagevejledning

Spildevandstilladelsens kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 13. februar 2019.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Kontakt

Spørgsmål til afgørelsen kan sendes til industri@assens.dk att.: Dorthe Toft, eller ring til 64 74 75 11.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har