icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til vandforsyningsplan 2021-2031

Offentlig høring

Assens byråd har den 2. marts 2022 besluttet at fremlægge forslag til Vandforsyningsplan 2021-2031 for Assens Kommune, samt afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planen i offentlig høring.

Vandforsyningsplanen beskriver de eksisterende vandforsyningsforhold og fastlægger rammerne for den fremtidige forsyningsstruktur i Assens Kommune.

Planen tager udgangspunkt i følgende problemstillinger: Forsyningssikkerhed, vandressourcens kvalitet, drikkevandskvalitet, vandforsyningsanlæggenes tilstand og kapacitet.

Man kan se forslag til vandforsyningsplan her: https://vandforsyningsplan.assens.dk/

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering er i høring sideløbende og kan læses her: link til afgørelse

 

Høringsfrist

Forslaget til vandforsyningsplanen er i offentlig høring i 10 uger fra den 7. april 2022 til den 16. juni 2022. Høringssvar og indsigelser mod forslaget skal således sendes til assens@assens.dk senest den 16. juni 2022. Herefter behandles høringssvarene, og sagen fremlægges til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse af den kommunale vandforsyningsplan.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger