Afbrændingsforbud

Beredskab Fyn har d. 2.7. forlænget afbrændningsforbuddet.

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette.

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på:
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby

Forslaget til udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby er sendt i høring fra den. 30, marts til den 25. maj 2017.

Formålet med udviklingsplanen er, at være en langsigtet, strategisk plan, der kan sikre en hensigtsmæssig udvikling af byerne og området som helhed, sætte retning, og med en helhedsorienteret tilgang sammentænke og skabe synergi imellem den kommunale planlægning, offentlige og private investeringer, og lokalsamfundets initiativer.

Udviklingsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Assens Kommune og Tommeruppernes Lokalråd. Den bygger på input fra borgere, lokale interessenter og ildsjæle.

Du kan se forslag til udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby:

Læs mere om planlægningen og andre initiativer og planer i Tommerup på Fremtidens Tommerup

Afgivelse af høringssvar til forslag til udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby
Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til planforslaget i offentlighedsperioden. Dine bemærkninger skal være Assens Kommune i hænde senest den 25. maj 2017. Du skal indsende dine bemærkninger til Plan som sikker post.

Det kan, som privatperson, gøres på to måder:

1. Via E-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.

2. Direkte via følgende link: Send sikker e-mail via borger.dk

Personer der fritaget for digital post, kan sende bemærkninger til: Assens Kommune, Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Er du en virksomhed, skal du sende post til Assens Kommune via den digitale postkasse, som din virksomhed har oprettet på www.virk.dk

Offentliggjort den 30.marts 2017.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: