icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune

Assens Kommune har sammen med Assens Forsyning udarbejdet forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2018-2027. Tillægget omfatter i hovedtræk nye bassiner og ledninger ved Overmarken i Tommerup og i Aarup by. Desuden udlægges der nye kloakoplande ved Tallerup i Tommerup St. og ved Rørup.

Planforslaget er i offentlig høring i 8 uger fra den 27. januar 2023 til den 27. marts 2023. Hvis du har bemærkninger, som du mener bør indgå i Byrådets overvejelser vedrørende planforslaget, skal du sende disse til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Hvis du er undtaget fra brug af digital post, kan du sende dine bemærkninger til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

 

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. René Holst, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort 27. januar 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger