icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027

Forslag til Tillæg nr. 5 omfatter etablering af to nye regnvandsbassiner i Haarby til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand, separatkloakering af 8 ejendomme i Verninge og spildevandskloakering af 19 adresser i det åbne land. Spildevandsplantillæggets kortdel fremgår af bilag 1.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 26. november 2020 til den 21. januar 2021. Hvis du har bemærkninger, som du mener, bør indgå i Byrådets overvejelser vedr. planforslaget, skal du sende disse til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Hvis du er undtaget fra brug af digital post, kan du sende dine bemærkninger til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027 ses her

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech eller René Holst, tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort 26. november 2020

 

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en screening af planforslaget i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Du kan se offentliggørelse af afgørelsen her 

 

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger