Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til spildevandsplan 2018-2027

Offentlig høring

Assens Byråd har den 28. februar 2018 besluttet at fremlægge Forslag til spildevandsplan 2018-2027 med tilhørende miljørapport i 8 ugers offentlig høring.

Du kan læse planforslaget med tilhørende miljørapport her:

Planforslaget omhandler bl.a. følgende:
- Centralisering af rensestrukturen i Assens Kommune i form af ét nyt renseanlæg ved Assens.
- Etablering af ny afskærende ledning til det nye Assens Renseanlæg.
- Udpegning af områder, hvor afløbssystemet bliver fornyet og, hvor der skal ske en adskillelse af regn- og spildevand (separering).
- Udpegning af områder, hvor det er muligt at ophæve tilslutningsretten og -pligten med hensyn til regnvand.
- Mål for, hvordan Assens Kommune kan tilpasse sig mere vand i fremtiden som følge af klimaforandringer, herunder mere og kraftigere regn samt havvandsstigninger.

Hvis du har bemærkninger eller ændringsforslag, som du mener, bør indgå i Byrådets overvejelser vedr. planen med tilhørende miljørapport, skal du senest den 30. april 2018 sende disse til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Hvis du ikke har adgang til digital post kan du også sende dem til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Forslag til spildevandsplan 2018-202 med tilhørende miljørapport er offentliggjort den 2. marts 2018. Miljørapporten er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Har du spørgsmål kan du kontakte Gunilla D. Ørbech eller Katrine Juul Larsen, Miljø og Natur på tlf.: 64 74 75 11.

 

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: