icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Regnvandsplan for Tommerup Stationsby

Helhedsplan for regnvandshåndtering

Formålet med Regnvandsplanen for Tommerup Stationsby er at gøre byen mere robust overfor fremtidige regnhændelser og samtidig bidrage til at gøre byen endnu mere attraktiv som bosætningsby. Planens tiltag reducerer konsekvenserne af oversvømmelser, og samtidig bruges vandet og klimatilpasningsløsningerne til at skabe merværdi i form af bynære rekreative arealer, attraktive byrum, mere biodiversitet samt bedre natur og vandmiljø.

Planen er i offentlig høring fra den 29. august til den 24. oktober 2019.

Forslag til Regnvandsplan for Tommerup Stationsby kan ses her: www.assens.dk/regnvandsplan

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en screening af planforslaget i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Du kan klage over denne beslutning. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Planklagenævnet via Klageportalen, som du kan finde på https://naevneneshus.dk. Her kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Du kan se miljøscreeningen her

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech eller Katrine Juul Larsen, tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort 29. august 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger