icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup med tilhørende Miljørapport

Forslag til Rammelokalplan 3.1-11 er sendt i offentlig høring fra den 6. december 2017 til den 31. januar 2018.

Rammelokalplanen er udarbejdet med det formål, at fastlægge overordnede principper og rammer for Overmarken og dermed sikrer en helhed og sammenhæng i den nye bydel, som forventes at skulle udvikles i mindre etaper over en længere årrække.

Bydelen udvikles til et attraktivt boligområde med Overmarkskilen som et centralt grønt område, der binder de tre fremtidige kvarter – Vesterled, Sortebro og Stenbjerge, den eksisterende by og børnehaven sammen.

Der er i forbindelse med planlægningen for Overmarken udarbejdet en Miljørapport. Formålet er at belyse de konsekvenser, den nye bydel kan have for miljøet herunder, at sikre at der tages mest muligt hensyn.

Du kan se høringsmaterialet her:

Du kan se forslaget til rammelokalplanen her
Du kan se miljørapporten her

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: