icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Rammelokalplan 1.2-10 for Assens midtby og nære omgivelser

er sendt i offentlig høring fra den 24. maj 2018 til den 21. juni 2018.

Rammelokalplanen er en plan, der på et overordnet niveau fastsætter, hvordan der kan bygges i Assens midtby og nære omgivelser. Rammelokalplanen er udarbejdet som et første skridt i arbejdet med at få sikret de kulturhistoriske værdier i Købstaden Assens. Målet er at sikre det gamle udskibningssted, den historiske bykerne og de nærmeste omgivelser i Assens midtby i forhold til den tydeligt aflæselige middelalderlige bystruktur og den overordnet velbevarede købstadsarkitektoniske sammenhæng imellem bygningerne. Du kan læse mere om baggrunden i rammelokalplanens redegørelse.

Du kan se rammelokalplanen her: Rammelokalplanforslag 1.2-10

Miljøscreening

Forslag til Rammelokalplan 1.2-10 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Du kan se screeningen her: Miljøscreening af Forslag til Rammelokalplan 1.2-10

Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: