icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til ophævelse af lokalplan B12-1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Kildevej i Haarby

Forslaget til ophævelse af lokalplanen er sendt i offentlig høring fra den 11. december 2018 til den 11. januar 2019

Du kan se forslaget til ophævelse af lokalplanen her

Du kan se lokalplanen som ophæves her


Miljøvurdering

Forslaget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort.

Du kan se miljøscreeningen her

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har