icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Lokalplan nr. 3.1-20 for Varmepumpe- og energioptageanlæg øst for Tommerup St.

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra Tommerup St. Varmeforsyning om en udvidelse af deres eksisterende varmepumpeanlæg ved Tallerup Søerne til op mod tredobbelt størrelse og kapacitet.

Forslag til Lokalplan nr. 3.1-20 er i høring fra den 16. februar 2023 til den 16. marts 2023.

Miljøvurdering

Assens Kommune har som led i udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en afgrænsning af de sandsynlige miljøpåvirkninger, Lokalplan 3.1-20 kan have på omgivelserne. De miljøpåvirkninger, som planlægningen kan have, behandles i miljørapporten til lokalplanen.

Du er velkommen til i høringsperioden at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger til planforslaget og miljørapporten. Vi skal have dine bemærkninger senest den 16. marts 2023.

Afgørelsen om de miljøpåvirkninger der behandles i miljørapporten kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Eventuelle klager skal indgives via klageportalen til Planklagenævnet.

Offentliggjort den 16. februar 2023.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger