icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til Lokalplan 5.2-8 for et boligområde ved Søholm Parkvej i Glamsbjerg med tilhørende screening

Forslag til Lokalplan 5.2-8 har tidligere været i høring. Der er nu udarbejdet et revideret lokalplanforslag, der sendes i høring.

Forslag til Lokalplan 5.2-8 er udarbejdet med udgangspunkt i den gældende Lokalplan 6-102 fra 2008, men med nye bestemmelser, der muliggør opførelsen af tæt-lav boligbebyggelse mod nord.

Borgermøde

I forbindelse med, at lokalplanforslaget er i høring, vil der blive afholdt et borgermøde, torsdag den 24. august 2023 kl. 18 på Glamsbjerg fritidscenter Mågevej 7 5620 Glamsbjerg
Tilmelding er nødvendig og kan ske på plan@assens.dk.

Tilmeldingsfristen er den 21. august 2023

Forslaget til lokalplanen er offentliggjort på www.plandata.dk den 30. juni 2023. Høringsperioden for lokalplanforslaget er udvidet med 5 uger pga. sommerferien. Høringsperioden løber frem til den 4. september 2023. Lokalplanforslaget er screenet for miljøvurdering, og der er truffet beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger