icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til lokalplan 5.2-2

Glamsbjerg Sogns Menighedsråd mulighed for at opføre et sognehus

Lokalplanen er udarbejdet med det formål, at give Glamsbjerg Sogns Menighedsråd mulighed for at opføre et sognehus med dertilhørende funktioner i tæt tilknytning til Kirken.

Du kan se lokalplanforslaget her

Miljøvurdering

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Forslag til lokalplan 5.2-2 er sendt i offentlig høring fra den 2. oktober 2017 til den 30. oktober 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: