icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til lokalplan 4.1-5

For et område til Edvard Munch Galleriet Helnæs

Forslaget til lokalplanen er sendt i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 19. januar 2018.

Lokalplanen har til formål at muliggøre en udvidelse af Edvard Munch Galleriet med en ny underjordisk udstillingsbygning.

Du kan se forslaget til lokalplan her

Miljøvurdering

Forslagene er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort.

Du kan se miljøscreeningen her

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: