icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Forslag til lokalplan 3.2-1.Brylle fritidscenter og sportsplads ved Tobovej, Brylle

Forslaget er sendt i offentlig høring fra den 20. marts 2019 til den 17. april 2019.

Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen af de enkelte delområder i lokalplanen.

Du kan se forslaget til lokalplan her

Miljøvurdering

Forslagene er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt/offentligt bekendtgjort.

Du kan se miljøscreeningen her

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har